RADIONICE ZA
DECU PO
MONTESORI
PROGRAMU

Omogućite vašem detetu da dostigne svoj pun potencijal!

montesori materijali

Pomoć prirodnom razvoju deteta je primarni cilj individualnih aktivnosti. Montesori materijali koji se koriste u ovim aktivnostima podeljeni su u pet celina – matematički, senzorni, praktični, kosmički i jezički materijali.

Ovih pet vaspitnih područja nisu izolovana jedna od drugih. U korišćenju materijala se koriste sva čula, iskustva i nova saznanja. Osnova svega je samostalno pronalaženje rešenja kroz pokušaje i kontrolu greške.

Našom brigom o detetu treba upravljati, ne željom da ga nateramo da uči stvari, već nastojanjem da uvek u njemu gori ono svetlo zvano inteligencija.

– Marija Montesori

montesori pedagogija

Saveti