montesori materijali

Pomoć prirodnom razvoju deteta je primarni cilj individualnih aktivnosti. Montesori materijali koji se koriste u ovim aktivnostima podeljeni su u pet celina – matematički, senzorni, praktični, kosmički i jezički materijali.

Ovih pet vaspitnih područja nisu izolovana jedna od drugih. U korišćenju materijala se koriste sva čula, iskustva i nova saznanja. Osnova svega je samostalno pronalaženje rešenja kroz pokušaje i kontrolu greške.

Matematički Montesori materijali

Montesori materijali iz oblasti matematike donose detetu priliku da na jedan konkretan način doživi apstraktne matematičke pojmove. Ovaj proces stvara osnovu za uspešno savladavanje matematike u kasnijem periodu detetovog života. Rad sa ovim materijalima omogućava detetu da poveže pojam količine sa simbolima, i da ga kroz to povezivanje razume.

Senzorni Montesori materijali

Senzorni materijali koriste se za vežbu i usavršavanje svih čula deteta. Deca u ranom uzrastu kroz njih upoznaju svet i upijaju stvari iz svog okruženja – takozvani fenomen “upijajućeg uma”.

Praktični Montesori materijali

Praktični materijali donose akcenat na samostalnom obavljanju aktivnosti, kroz vežbe praktičnog života. Ove vežbe obuhvataju stvari poput razvoja higijenskih navika, postavljanje stola, rukovanje priborom i slično. Takođe, sa detetom se radi na sticanju navika za pozdravljanje, zahvaljivanje, izvinjavanje ili obraćanje za dozvolu ili uslugu.

Kosmički Montesori materijali

Osnove prirodnih nauka su obuhvaćene u oblasti kosmičkog obrazovanja. Ovi materijali omogućavaju detetu da upozna prirodne pojave i događaje, kao i da razme njihovu povezanost. Takođe, obuhvata se shvatanje da jedan događaj uzrokuje drugi, jedna pojava drugu – da je u prirodi sve povezano i da ima uzrok i posledicu. Akcenat je na razvitku ljubavi i poštovanju prema drugim ljudima, kao i lepom ophođenju prema okolini.

Jezički Montesori materijali

Jezički materijali koriste se za podsticanje govora i bogaćenje rečnika deteta. Usvajanje jezika se vrši kroz prirodne i svakodnevne aktivnosti. Ovo omogućava razvoj funkcionalnog jezika. Deca se podstiču da ponavljaju reči i imenuju predmete, kao i da sastavljaju jednostavne rečenice i izražavaju sopstvene misli i potrebe. Deci će biti ponuđen i didaktički materijal izražen od strane naših vaspitača, a po odgovarajućim Montesori edukativnim principima.

Najveći uspeh učitelja je mogućnost da kaže ‘deca sada rade kao da ja ne postojim.’

– Marija Montesori