o nama

Start Smart ima za cilj da kroz raznolike aktivnosti i igru edukuje vaše dete, pritom im razvijajući samostalnost, empatiju, socijalizaciju, samopouzdanje, motivaciju, pažnju, emocionalnu zrelost, logičko razmišljanje i motoričke sposobnosti.

U zavisnosti od želja i potreba Vaše dece, nudimo časove u trajanju od 60 minuta dva ili tri puta nedeljno.

Start Smart Montesori centar nastao je 2022. godine u Novom Sadu sa željom za stvaranjem samomotivisane i odgovorne dece i edukacijom roditelja, uz poštovanje individualnosti, slobode izbora i sveta oko nas, koristeći Montesori metode.

Maja Vuković je diplomirana vaspitačica i specijalistkinja predškolskog vaspitanja, sa više od decenije iskustva u radu sa decom i njihovim vaspitanjem. Osnovne studije je završila 2007. godine, a specijalizaciju predškolskog vaspitanja godinu dana kasnije.

Uz licencu za rad u vrtićima i mnogobrojne sertifikate (Nikola Tesla Centar – odsek MENSE za darovite, “Komunikacija u ćorsokaku”, “Samoevaluacija predškolske ustanove”, ECDL, itd.) poseduje i Montesori sertifikat izdat od strane Montesori Društva Srbije.

Svojim znanjem i iskustvom u radu sa decom, a kroz učešće i podršku pomogla je mnoge manifestacije vezane za decu i njihov razvoj i vaspitanje.

Našom brigom o detetu treba upravljati, ne željom da ga nateramo da uči stvari, već nastojanjem da uvek u njemu gori ono svetlo zvano inteligencija.

– Marija Montesori